Wsparcie dla osób
z chorobami onkologicznymi

REALIZATOR:

Fundacja Otulina – na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków
Adres e-mail: kontakt@fundacjaotulina.pl
numer telefonu: 797 275 330

Z USŁUGI MOGĄ SKORZYSTAĆ:

Mieszkanki i mieszkańcy Gminy Czarnków zmagający się z chorobą nowotworową oraz osoby im
najbliższe

ZAKRES USŁUGI:

Usługa kierowana jest do mieszkańców Gminy Czarnków zmagających się
z chorobą nowotworową oraz do ich najbliższych.

W ramach usługi realizowane będą:
– konsultacje psychologiczne i psychoonkologiczne
– konsultacje onkologiczne
– konsultacje dietetyczne
– konsultacje kosmetologiczne
– porady prawne
– spotkania tematyczne

Zakres konsultacji psychologicznej/psychoonkologicznej m.in.:

– odnalezienie się w nowej sytuacji,
– radzenie sobie z emocjami w chorobie,
– radzenie sobie ze stresem w chorobie,
– rozumienie i oswajanie lęku,
– budowanie poczucia nadziei i bezpieczeństwa,
– komunikacja w rodzinie, z bliskimi,
– dbałość o komfort, rozwój własny i jakość życia.

Rodzaj usługi: indywidualna
Czas trwania konsultacji: 50 min
Sposób udzielania konsultacji: online

Zakres konsultacji onkologicznej m.in.:

– ocena stanu zdrowia,
– zapoznanie się z dokumentacją medyczną,
– wyjaśnienie istoty choroby i pojęć,
– wybór diagnostyki onkologicznej,
– przedstawienie możliwości leczenia.

Rodzaj usługi: indywidualna
Czas trwania konsultacji: 30 min
Sposób udzielania konsultacji: online

Zakres konsultacji dietetycznej m.in.:

– wywiad żywieniowo-zdrowotny,
– najczęściej popełniane błędy żywieniowe i uzgadnianie rozwiązań,
– uzyskanie odpowiedzi na pytania związane ze sposobem żywienia i stylem życia,
– wprowadzanie w życie dobrych nawyków żywieniowych,
– zalecenia dietetyczne, w tym zalecenia w kontekście choroby.

Rodzaj usługi: indywidualna
Czas trwania konsultacji: 50 min
Sposób udzielania konsultacji: online

Zakres konsultacji kosmetologicznej m.in.:

– wywiad kosmetologiczny, w tym diagnoza potrzeb pacjentów onkologicznych i ich zainteresowanie pielęgnacją w okresie leczenia,
– przedstawienie i omówienie narzędzia wspierającego pielęgnację domową tj. indywidualny planer w formie dziennika,
– podstawowe informacje o skutkach ubocznych terapii onkologicznej,
– działania niepożądane na skórze występujące po zastosowaniu leków przeciwnowotworowych,
– omówienie i wybór najlepszych metod działania w pielęgnacji domowej (jakie zabiegi na skórę, paznokcie, dłonie, stopy, ciało itd.),
– zasady wsparcia i opieki kosmetologicznej zależne od zastosowanych metod leczenia onkologicznego,
– zalecane składniki w produktach do pielęgnacji skóry.

Rodzaj usługi: indywidualna
Czas trwania konsultacji: 50 min
Sposób udzielania konsultacji: online

Zakres porad prawnych m.in.:

– prawo rodzinne i spadkowe np. dochodzenie alimentów na rzecz osób uprawnionych, redagowanie wniosków o stwierdzenie prawa nabycia spadku, testament, sprawy zadłużeń, alimenty, przygotowanie pism/umów do sądu i innych urzędów,
– prawo pracy np. doradztwo w zakresie prawa pracy,
– opiniowanie umów o pracę oraz innych dokumentów związanych
z zatrudnieniem,
– porady prawne w zakresie praw pacjenta.

 

Rodzaj usługi: indywidualna
Czas trwania konsultacji: 60 min lub w zależności od danej sprawy
Sposób udzielania konsultacji: online (preferowany e-mail), czas na uzyskanie odpowiedzi do 5 dni roboczych

Spotkania tematyczne:

– O zaakceptowaniu roli pacjenta
– Rodzina w obliczu choroby nowotworowej
– Dziecko w sytuacji choroby nowotworowej rodzica
– Komunikacja z chorym onkologicznie
– Jak radzić sobie z chorobą nowotworową w pandemii koronawirusa?
– Jak sobie radzić ze stresem w chorobie nowotworowej?
– O zmianie nawyków żywieniowych i stylu życia w trakcie leczenia onkologicznego
– Seksualność w chorobie nowotworowej
– Praca z przekonaniami
– Codzienne afirmacje poprawiające jakość życia

 
Spotkania 2 razy w miesiącu dla grupy minimum 8 osobowej.

Czas trwania: 60-90 minut
Formuła spotkania: webinar i/lub w formie warsztatu, spotkania moderowanego, w trakcie którego można zadawać pytania.

Skorzystaj z naszej usługi

Szczegółowych informacji dotyczących warunków korzystania z usługi udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie

pod numerem tel. 067 253 02 91 w godz. od 7.30 do 15.30

Skip to content