Gmina Czarnków dla uchodźców z Ukrainy

Od początku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, gmina Czarnków, mieszkańcy, samorządowcy bardzo intensywnie włączyli się w organizowanie pomocy. Równolegle rozpoczęto zbiórkę żywności i najpotrzebniejszych produktów oraz uruchomiono konto na które można dokonywać wpłat  97 895100090000113720000160 z dopiskiem POMOC DLA UKRAINY. Gmina Czarnków szczególną opieką objęła gminę Bojarka w obwodzie kijowskim, czyli w bezpośrednim rejonie walk. W dniu 5 marca 2022 podpisano porozumienie o współpracy po między gminami. W zbiórkę bardzo aktywnie włączyły się wszystkie 24 sołectwa. W każdej miejscowości sołtysi na salach wiejskich zorganizowali miejsca zbiórki żywności o długim terminie ważności, środków higienicznych, rzeczy dla dzieci, środków opatrunkowych. W dniu 6.03 z gminy Czarnków wyjechał TIR z pomocą humanitarną do gminy Bojarka. Obecnie nadal jest prowadzona zbiórka żywności i innych potrzebnych rzeczy dla uchodźców, którzy znaleźli schronienie na terenie gminy Czarnków. Najbliższa będzie prowadzona w dniach 11 i 12 marca w sklepie NETTO w Czarnkowie. Żywność i artykuły pierwszej potrzeby będą nadal zbierane w sołectwach i gminnych szkołach. Istotne jest zabezpieczanie bytu  osób, które pojawiły się w gminie z terenów objętych wojną. Natomiast 13.03 w Czarnkowie na Placu Wolności odbędzie się koncert solidarności z Ukrainą. W czasie koncertu  Fundacja Gębiczyn będzie prowadzić zbiórkę pieniędzy na rzecz gminy Bojarka. Gmina Czarnków przygotowała również  ofertę wsparcia psychologicznego dla obywateli Ukrainy.

Skip to content