Reintegracja
społeczno - zawodowa

REALIZATOR:

Reintegracja Społeczno-Zawodowa realizowana przez Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie na zlecenie Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków.
Fundacja Gębiczyn
64-700 Czarnków
Gębiczyn 24
Tel: (67) 255 13 99

MIEJSCE REALIZACJI:

Gmina Czarnków

Z USŁUGI MOGĄ SKORZYSTAĆ:

Mieszkanki i mieszkańcy Gminy Czarnków długotrwale bezrobotni, mający trudności z ponownym
wejściem na rynek pracy.

ZAKRES USŁUGI:

- warsztaty zawodowe
- edukacja ogólna
- integracja społeczna
- wsparcie pracownika socjalnego
- świadczenie reintegracyjne
- poszukiwanie pracy

*Usługa jest nieodpłatna.

Skorzystaj z naszej usługi

Szczegółowych informacji dotyczących warunków korzystania z usługi udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie 

pod numerem tel. 067 253 02 91 w.22
w godz. od 7.30 do 15.30

Skip to content