Stypendia szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 01 października 2018 – 514,00  zł, od 01 października 2018 kwota 528,00 zł.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. PODRĘCZNIKI
 2. ZESZYTY
 3. LEKTURY SZKOLNE, ENCYKLOPEDIE, ATLASY, SŁOWNIKI, TABLICE MATEMATYCZNE
 4. PRZYBORY I POMOCE SZKOLNE, W TYM: TORNISTER (PLECAK SZKOLNY), PIÓRNIK, ARTYKUŁY SZKOLNE (NP. BLOKI, FLAMASTRY, KREDKI, PĘDZLE, FARBY, KLEJ, PAPIER KOLOROWY, OŁÓWKI, DŁUGOPISY, PIÓRA, GUMKI, TEMPERÓWKI, KALKULATORY, BIBUŁA, KREPA, BRYSTOLE, PAPIER KANCELARYJNY, NOŻYCZKI, TAŚMA KLEJĄCA, PAPIER MILIMETROWY, KOREKTORY, PRZYBORY GEOMETRYCZNE, PLASTELINA, MODELINA)
 5. STRÓJ SPORTOWY NA W-F
 6. OBUWIE SPORTOWE NA W-F
 7. STRÓJ GALOWY
 8. KOMPUTER (JEŚLI NA RATY – DOWODY ZAPŁATY + UMOWA), OPROGRAMOWANIE, CZĘŚCI DO KOMPUTERA (MYSZKA, KLAWIATURA ITP.)
 9. PROGRAMY KOMPUTEROWE I PROGRAMY EDUKACYJNE
 10. DRUKARKA, TUSZE DO DRUKAREK
 11. POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO – OD WRZEŚNIA DO CZERWCA
 12. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPKA DO BIURKA
 13. OPŁATY ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH, ZAJĘCIACH JĘZYKÓW OBCYCH
 14. OPŁATY ZA UDZIAŁ W WYCIECZKACH SZKOLNYCH, WYJŚCIACH (WYJAZDACH) DO KIN, TEATRÓW I INNYCH IMPREZACH EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ (FAKTURA ZE SZKOŁY)
 15. SPRZĘT MUZYCZNY NIEZBĘDNY DO NAUKI W SZKOLE
 16. JEŚLI W SZKOLE JEST BASEN – STRÓJ KĄPIELOWY, KLAPKI
 17. BILETY MIESIĘCZNE – JEŚLI UCZEŃ DOJEŻDZA Z MIEJSCA ZAMIESZKANIA DO SZKOŁY.

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę ubiegającego się o stypendium dla dziecka lub na pełnoletniego ucznia. Istotne jest także, aby np. strój na w-f, obuwie miały adnotację „sportowe”– faktury bez takiej adnotacji nie będą przyjmowane.

Skip to content