Lokalny Klub Rodzinny

REALIZATOR:

Fundacja Trzecia Przestrzeń – na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków
Adres e-mail: lkr.czarnkow@imd.org.pl
Numer telefonu: 600 294 654

MIEJSCE REALIZACJI:

Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie ul. Ogrodowa 21

Z USŁUGI MOGĄ SKORZYSTAĆ:

Rodziny z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z terenu Gminy Czarnków

ZAKRES USŁUGI:

Zajęcia rozwojowo-edukacyjne, zarówno indywidualne jak i grupowe dla małych dzieci
do 5 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów
Warsztaty dla rodzin z dziećmi do 5 roku życia.

LOKALNY KLUB RODZINNY W CZARNKOWIE

Dzięki realizacji projektu „Paleta pokoleń…” rodziny z dziećmi od urodzenia do 5 r.ż oraz kobiety w ciąży z Gminy Czarnków otrzymują dofinansowanie do uczestnictwa w

  • cyklicznych zajęciach rozwojowo-edukacyjnych dla rodzin z dziećmi od urodzenia do 5r.ż. ,
  • warsztatach dla Rodzin (rękodzielniczych, kreatywnych, rozwojowych dla mam i ojców, rodzin, kobiet w ciąży, edukacyjnych dla rodziców)
  • konsultacjach specjalistycznych (psycholog, fizjoterapeuta, logopeda/neurologopeda, terapeuta SI, położna).
Lokalny Klubu Rodzinny prowadzony jest przez Fundację Trzecia Przestrzeń w oparciu o autorską koncepcję Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren z Poznania.Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren

Dofinansowanie projektu Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

Skorzystaj z naszej usługi

Szczegółowych informacji dotyczących warunków korzystania z usługi udzielają:

– Pracownicy Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie

pod numerem tel. 067 253 02 91 w godz. od 7.30 do 15.30

– Fundacja Trzecia Przestrzeń – na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

Adres e-mail: lkr.czarnkow@imd.org.pl

Numer telefonu: 600 294 654

Skip to content