Lokalny Klub Rodzinny

REALIZATOR:

Fundacja Trzecia Przestrzeń – na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków
Adres e-mail: lkr.czarnkow@imd.org.pl
Numer telefonu: 600 294 654

MIEJSCE REALIZACJI:

Lokalny Klub Rodzinny w Czarnkowie ul. Ogrodowa 21

Z USŁUGI MOGĄ SKORZYSTAĆ:

Rodziny z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z terenu Gminy Czarnków

ZAKRES USŁUGI:

Zajęcia rozwojowo-edukacyjne, zarówno indywidualne jak i grupowe dla małych dzieci
do 5 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów
Warsztaty dla rodzin z dziećmi do 5 roku życia.

Działania Klubu skupiają się wokół zajęć rozwojowo – edukacyjnych dla rodzin (w zajęciach równocześnie obecne jest i dziecko i rodzic) oraz wsparcia rodziców podczas zajęć – konsultacji i porad, zarówno indywidualnych jak i grupowych.

Klub realizuje swoje cele poprzez:
– budowanie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery zaufania;
– budowanie relacji z rodzinami;
– rozpoznawanie potrzeb rodzin;
– wsparcie w budowaniu i wzmacnianiu więzi między rodzicem a dzieckiem;
– przygotowanie bezpiecznej i inspirującej przestrzeni dla małych dzieci i ich rodziców;
– przygotowanie dla rodzin różnorodnej oferty, adekwatnej do ich aktualnych oczekiwań i możliwości;
– wspieranie tożsamości rodziców małych dzieci oraz rozwijanie kompetencji rodzicielskich;
– wspieranie w okresie ciąży i po porodzie;
– wzmacnianie poczucia pewności w nowej roli – roli rodzica małego dziecka;
– zwiększenie liczby kontaktów i wymiany doświadczeń między rodzicami;
– budowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz najbliższym otoczeniem rodzin.

Skorzystaj z naszej usługi

Szczegółowych informacji dotyczących warunków korzystania z usługi udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie

pod numerem tel. 067 253 02 91 w godz. od 7.30 do 15.30

Skip to content