Kontakt

Witamy w Centrum Usług Społecznych gminie Czarnków tel. 67 253 02 91

Identyfikator w ePUAP: GOPSCzarnkow

Monika Piotrowska

67 253 02 91 wew. 22 lub 666 899 979

Justyna Przyłucka-Gania – Organizator usług społecznych

Oliwia Wania – Koordynator indywidualnych planów usług społecznych

67 253 02 91 wew. 22 

__________

Dominik Gorząd – Specjalista ds. monitorowania usług społecznych

67 253 02 91 wew. 25

Daniel Gołębiewski

67 253 02 91 wew. 22 lub 880 399 717

Organizator zadań z zakresu pomocy społecznej :

Małgorzata Horoszkiewicz – Specjalista pracy socjalnej

67 253 02 91 wew. 26 lub 880 397 767 

__________

Pracownicy socjalni:

Jadwiga Szutowicz – Specjalista pracy socjalnej – 880 399 244

Kamila Urbańska – Starszy pracownik socjalny – 880 399 767

67 253 02 91 wew27

__________

Pracownicy socjalni:

Weronika Ostromecka – Starszy specjalista pracy socjalnej – 880 399 369

Zbigniew Faligowski – Starszy specjalista pracy socjalnej – 880 399 343

67 253 02 91 wew28

__________

Stypendia szkolne i pracownicy socjalni:

Magdalena Sosnowska – Starszy specjalista pracy socjalnej – 880 398 188

Małgorzata Horoszkiewicz – Specjalista pracy socjalnej– 880 397 767

67 253 02 91 wew26

Marta Bakiera – Koordynator do spraw świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

67 253 02 91 wew. 24 lub 880 378 873 

Kamila Brączkowska – Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych i rodzinnych

67 253 02 91 wew. 25 lub 880 395 359 

Monika Szymańska – Podinspektor do spraw świadczeń rodzinnych

67 253 02 91 wew. 23 lub 880 399 881

Mirosława Szmyt 

67 253 02 91 wew. 25 lub 698 007 897

Katarzyna Grząbka – Główny księgowy

Patrycja Sierpowska – Inspektor ds. księgowości budżetowej

Adriana Magdziarz – Inspektor ds. księgowości budżetowej

67 253 02 91 wew21

ul. Rybaki 3
64 – 700 Czarnków
Tel/fax: 067 253 02 91
880 399 717
e-mail: cus@cus.ugczarnkow.pl

Skip to content