Mobilny Klub Seniora

REALIZATOR:

Fundacja Gębiczyn – na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków
Adres e-mail: fundacja@gebiczyn.org
Numer telefonu: 67 255 13 99

MIEJSCE REALIZACJI:

Świetlice wiejskie znajdujące się na terenie Gminy Czarnków

Z USŁUGI MOGĄ SKORZYSTAĆ:

Mieszkanki i mieszkańcy Gminy Czarnków w wieku 60+

ZAKRES USŁUGI:

Zajęcia taneczne

Zajęcia prozdrowotne, z wykorzystaniem ćwiczeń fizycznych, połączone z elementami tańca. Celem zajęć jest integracja, poprawa sprawności fizycznej i psychicznej.

Zajęcia terapii narracyjnej

Zajęcia z elementami sztuki teatralnej, narracja jako element autoterapii, oddziaływanie śmiechem, ćwiczenie uwagi, koncentracji, pamięci, podnoszenie umiejętności wyrażania siebie, ćwiczenia z autoprezentacji, podnoszenie samooceny.

Zajęcia artystyczne

Przeprowadzenie zajęć artystycznych dla osób w wieku 60+ zamieszkujących Gminę Czarnków. Rodzaj zajęć artystycznych dobierany będzie w zależności od potrzeb uczestników.

Zajęcia prozdrowotne i profilaktyczne

Przeprowadzanie cyklicznych spotkań tzw. Prozdrowotnych rozwijających sprawność fizyczną dla osób w wieku 60+ zamieszkujących Gminę Czarnków. Zajęcia mają zmniejszyć dolegliwości bólowe, lub im zapobiegać, podnieść komfort funkcjonowania.

Skorzystaj z naszej usługi

Szczegółowych informacji dotyczących warunków korzystania z usługi udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie

pod numerem tel. 067 253 02 91 w godz. od 7.30 do 15.30

Skip to content