Stacjonarny Klub Seniora
w Kuźnicy Czarnkowskiej

REALIZATOR:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło nr 11 w Kuźnicy Czarnkowskiej – na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

MIEJSCE REALIZACJI:

Budynek Klubu Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej

Z USŁUGI MOGĄ SKORZYSTAĆ:

Mieszkanki i mieszkańcy Gminy Czarnków w wieku 60+. Zakłada się, że z oferty skorzysta 56 osób

ZAKRES USŁUGI:

Klub Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej realizuje:

– warsztaty
– wycieczki
– prelekcje
– imprezy integracyjne

Harmonogram działań:

3-dniowa wycieczka autokarowa do Dziwiżyna – rekreacja, krajoznawstwo, integracja, zwiedzanie Wybrzeża Bałtyku, zwiedzanie Kołobrzegu

październik 2021 rok

Wyjazd do teatru w Poznaniu

listopad 2021 rok

Warsztaty kulinarne „smaki i zapachy naszej
młodości”

9 warsztatów od sierpnia 2021 do kwietnia
2022 roku

Warsztaty zdrowotne

3 warsztaty: wrzesień 2021, syczeń 2022,

kwiecień 2022

Warsztaty sportowe (spacer z kijkami nordic
walking, ćwiczenia ogólnorozwojowe)

36 warsztatów raz w tygodniu

Warsztaty artystyczne

36 warsztatów raz w tygodniu

Działania na rzecz integracji seniorów ze
środowiskiem lokalnym

2 spotkania

Skorzystaj z naszej usługi

Szczegółowych informacji dotyczących warunków korzystania z usługi udzielają pracownicy Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie

pod numerem tel. 067 253 02 91 w godz. od 7.30 do 15.30

Skip to content