Michał Iwanicki

Rozeznanie rynku  dotyczące wyboru realizatora usług społecznych na  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków  w roku 2024  z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozeznanie rynku  Załączniki edytowalne

Rozeznanie rynku  dotyczące wyboru realizatora usług społecznych na  świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Czarnków  w roku 2024  z wykluczeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Read More »

Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na korzystanie z usługi Stacjonarny Klub Seniora.

Stacjonarny Klub Seniora funkcjonował będzie w budynku Klubu Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej, gdzie spotykać się będzie grupa 40 starszych osób, dzięki czemu nie będą się czuły samotne i zmarginalizowane. W klubie seniora możliwe jest prowadzenie zajęć mających na celu: zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań); zwiększenie aktywności i

Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na korzystanie z usługi Stacjonarny Klub Seniora. Read More »

Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na korzystanie z usługi Mobilny Klub Seniora.

Mobilny Klub seniora będzie działał w 5 miejscowościach gminy Czarnków( Huta, Sarbia, Jędrzejewo, Romanowo Górne, Ciszkowo). Liczba osób objętych wsparciem: co najmniej 50 osób Mobilne Kluby seniora to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziałają osamotnieniu i marginalizacji seniorów. W klubach seniora wsparciem obejmowane są osoby niesamodzielne, możliwe jest prowadzenie zajęć mających na celu: zagospodarowanie czasu wolnego

Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na korzystanie z usługi Mobilny Klub Seniora. Read More »

Centrum Usług Społecznych przypomina o trwającej rekrutacji do Lokalnego Klubu Rodziny.

Usługa kierowana do mieszkańców Gminy Czarnków. LOKALNY KLUB RODZINNY W CZARNKOWIE Dzięki realizacji projektu „Paleta pokoleń…” rodziny z dziećmi od urodzenia do 5 r. ż oraz kobiety w ciąży z Gminy Czarnków otrzymują dofinansowanie do uczestnictwa w cyklicznych zajęciach rozwojowo-edukacyjnych dla rodzin z dziećmi od urodzenia do 5r.ż. , warsztatach dla Rodzin (rękodzielniczych, kreatywnych, rozwojowych

Centrum Usług Społecznych przypomina o trwającej rekrutacji do Lokalnego Klubu Rodziny. Read More »

Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na korzystanie z usługi Reintegracji społeczno-zawodowej.

Zapraszamy do skorzystania z reintegracji społeczno-zawodowej w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie Usługa dla osób: 1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 2) uzależnionych od alkoholu, 3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, 4) osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 5) długotrwale

Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na korzystanie z usługi Reintegracji społeczno-zawodowej. Read More »

Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na korzystanie z usługi Opieki Wytchnieniowej.

„Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również   na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej

Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na korzystanie z usługi Opieki Wytchnieniowej. Read More »

office, startup, business-594132.jpg

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz.U. 2023 poz. 571 ze zm.). Otwarty konkurs ofert jest

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków Read More »

Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków

Z wielką radością informujemy, iż 26.02 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków” Całkowita wartość projektu 4 969 248,46 Kwota dofinansowania 4 718 375,46 Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług dla minimum 1392 mieszkańców Gminy Czarnków, w okresie

Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków Read More »

Skip to content