Ogłoszenia i komunikaty

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej  Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań dotyczących świadczenia usług społecznych w zakresie kultury w 2023 roku dla mieszkańców Gminy Czarnków. Dokumentacja w załączeniu

ZARZĄDZENIE NR 09/2023 z dnia 21.03.2023 -ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych w zakresu kultury w roku 2023 dla mieszkańców Gminy Czarnków.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.). Otwarty konkurs ofert jest realizowany i finansowany …

ZARZĄDZENIE NR 09/2023 z dnia 21.03.2023 -ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych w zakresu kultury w roku 2023 dla mieszkańców Gminy Czarnków. Read More »

Zarządzenie nr 05/2023 z dnia 07 lutego 2023r – otwarty konkurs ofert na realizację usług społecznych z zakresu kultury w 2023 roku.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie usługi społeczne z zakresu kultury w 2023 roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.). …

Zarządzenie nr 05/2023 z dnia 07 lutego 2023r – otwarty konkurs ofert na realizację usług społecznych z zakresu kultury w 2023 roku. Read More »

ZARZĄDZENIE DYREKTORA CUS – konkurs ofert na realizację usług społecznych na 2023 rok.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.). Otwarty konkurs ofert jest realizowany i finansowany …

ZARZĄDZENIE DYREKTORA CUS – konkurs ofert na realizację usług społecznych na 2023 rok. Read More »

Zarządzenie Dyrektora CUS

ZARZĄDZENIE NR 8/2022 DYREKTORA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNKÓW z dnia 9.05.2022 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji na na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków, (w okresie maj -grudzień 2022. Zarządzenie Dyrektora

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2004, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących świadczenia usług społecznych dla …

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Read More »

Skip to content