Ogłoszenia i komunikaty

laptop, office, hand-3196481.jpg

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie”

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o wynikach postępowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej w Centrum Integracji Społecznej w Gębiczynie” Read More »

team, group, people-386673.jpg

Poszukujemy wolontariuszy!

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków i Centrum Wolontariatu w gminie Czarnków „Pomagamy Razem” poszukuje odpowiedzialnych, wrażliwych na los innych i pełnych pasji wolontariuszy, którzy swoją kreatywnością i zaangażowaniem będą tworzyć i wspierać projekty Centrum Usług Społecznych i Centrum Wolontariatu. Wolontariat jest dobrowolnym, świadomym i niezarobkowym działaniem, mającym na celu wspieranie własną pracą wybranej społecznie,

Poszukujemy wolontariuszy! Read More »

writing, pen, man-1149962.jpg

Oferta pracy w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków na stanowisku organizator usług społecznych.

Projekt: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania: 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Wiedza Edukacja Rozwój Oferta pracy w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnkówul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków na stanowisku: organizator usług społecznych. 1. Nazwa i adres jednostki:Centrum Usług

Oferta pracy w Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków na stanowisku organizator usług społecznych. Read More »

Skip to content