Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na warsztaty z profilaktyki zachowań ryzykownych  oraz zajęcia psychoedukacyjne.

 • Zajęcia dla dzieci przedszkolnych, uczniów klas I-III  ze szkół Gminy Czarnków oraz uczestników zajęć świetlic środowiskowych w Gminie Czarnków. Zajęcia obejmować będą zakres profilaktyki uniwersalnej i mają przyczynić się do wczesnego rozpoznania przez same dzieci sytuacji trudnych i im zagrażających. Zajęcia mają wyposażyć dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania – by zwracały się o pomoc do dorosłych i nauczyły się mówić o trudnej sytuacji. Dodatkowo zajęcia będą niwelować zachowania ryzykowne i uzależnienia behawioralne.
 • Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci „Akademia Mocy” mają na celu wspieranie dzieci w rozwoju emocjonalnym i społecznym, w budowaniu poczucia własnej wartości i wiary w siebie, wspieranie rodziców w budowaniu ciepłej relacji ze swoimi dziećmi – dając radość, spokój i poczucie wzajemnej bliskości. Ogólnym celem spotkań jest:
  • nauka lepszego radzenia sobie z emocjami, stresem,
  • budowanie poczucia własnej wartości, adekwatnej samooceny,
  • wzmacnianie w dzieciach odwagi i wiary w siebie,
  • rozwój samoakceptacji,
  • budowanie dobrych relacji z innymi,
  • nauka asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych: odmawiania, konfliktów,

🦸‍♀️ Koordynator indywidualnych planów usług społecznych:

Weronika Ostromecka – 67 253 02 91 wew. 26 lub 28 lub 880 399 369

Dofinansowanie projektu Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

Skip to content