Edukacja i profilaktyka

Nowy rok szkolny nowe zadania i nowe wyzwania. Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków proponując placówkom oświatowym usługi z zakresu Edukacji Zdrowotnej w Szkołach. Prowadzona jest ona przez Fundację Trzecia Przestrzeń. W tym roku szkolnym zajęciami z zakresu profilaktyki zintegrowane będą objęte dzieci i młodzież z oddziałów przedszkolnych, klas I-III oraz uczniowie starszych klas.

Programy zaproponowane w ramach usługi to:

CUKIERKI jest adresowany głównie do dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej oraz do klas I‐III Szkoły Podstawowej. Ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie sytuacjom dysfunkcyjnym w życiu dziecka zanim się takie pojawią.

DEBATA program profilaktyczny z zakresu profilaktyki alkoholowej, przeznaczony dla uczniów z klas V – VII szkół podstawowych, a więc głównie do młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Ma charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież i towarzyszące temu konsekwencje oraz promowanie postawy trzeźwości.

CUDER adresowany jest do uczniów z klas V-VIII szkoły podstawowej, ich rodziców oraz nauczycieli. Ta gra profilaktyczna przygotowuje dziecko do kolejnych etapów rozwoju oraz do wejścia w okres dojrzewania, wzmacniając sferę fizyczną, emocjonalną, duchową związaną ze światem wartości oraz intelektu.

Skip to content