Gmina Szczęśliwych Rodzin

W ubiegłym roku Gmina Czarnków została laureatem konkursu „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie”. Wyróżnienie przyznano za liczne działania i inicjatywy, które ułatwiają edukację, wychowanie i opiekę. Niejako naturalną kontynuacją tego wyróżnienia była współpraca podjęta z Fundacją Obchodów Narodowego Dnia Życia.
Fundacja ta zaproponowała ośmiu gminom w Polsce, w tym gminie Czarnków, wzięcie udziału w cyklu konferencji i warsztatów pod wspólnym hasłem Gmina
Szczęśliwych Rodzin. Takie seminarium odbyło się w dniach 4-5 listopada w Gajewie. Na zaproszenie samorządu gminnego odpowiedzieli parlamentarzyści, samorządowcy, radni, sołtysi, nauczycieli, osoby działające na terenie gminy w stowarzyszeniach i fundacjach.
Celem konferencji było wywołanie dyskusji, która ma prowadzić do zmiany społecznej polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań samorządu
na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. Prowadzący seminarium i warsztaty analizowali wiele zadań gminy Czarnków. Istotną rzeczą było skrojenie i przyjrzenie się danym przedsięwzięciom, by swoim zasięgiem obejmowały mieszkańców gminy w każdym wieku i z różnymi potrzebami. Dzień warsztatowy poświęcony był przede wszystkim komunikacji. Temu, jak najlepiej informować mieszkańców gminy o realizowanych projektach. By były one zrozumiałe a mieszkańcy chętnie przystępowali i korzystali z wszelkich propozycji edukacji, rekreacji czy rozrywki.
Wydarzenie było o tyle cenne, że na zadania, projekty czy inwestycje, które są realizowane w gminie przez samorząd, stowarzyszenia i gminne jednostki, można
było spojrzeć pod innym kątem. Dostrzec ich dodatkowe walory i być może w przyszłości inaczej informować mieszkańców o korzyściach płynących z działań
gminy.
Konferencja odbyła się w sali wiejskiej w Gajewie przy ogromnym wsparciu i pomocy KGW Gajewo i sołtysa Gajewa.

Skip to content