„Paczka dla seniora”

W pomocy społecznej najważniejszy i zawsze w centrum uwagi jest człowiek. Tak dzieje się przez cały rok, jednak szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia życzliwość, serdeczność i szczodrość powoduje wzruszenia i przywraca wiarę w bliźniego. Pracownicy socjalni z Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków zainicjowali akcję „Paczka dla seniora”. Na apel odpowiedziało wielu mieszkańców gminy Czarnków i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Były to zarówno organizacja jak i osoby indywidualne. Paczki przygotowali: Izabela Górzna z Walkowic wraz z przyjaciółmi, Marika Avanu z Trzcianki wraz z przyjaciółmi, Koło Gospodyń Wiejskich z Gajewa, Stowarzyszenie „Cel” z Czarnkowa, pracownicy Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków i ich przyjaciele. Dzięki tym osobom, stowarzyszeniom i instytucji udało się zrobić i przekazać paczki dwunastu starszym i samotnym osobom z gminy Czarnków. W imieniu obdarowanych przekazujemy wszystkim darczyńcom serdeczne podziękowania. Czynienie dobra to najlepszy prezent świąteczny, jaki można zrobić dla siebie i drugiego człowieka.

Skip to content