podpisanie listu intencyjnego Partnerstwa Lokalnego

Partnerstwo Lokalne podpisane

W dniu 3 grudnia zostało powołane Partnerstwo Lokalne oraz podpisano w tej sprawie list intencyjny po między różnymi podmiotami. Ideą Partnerstwa Lokalnego jest stałe podnoszenie jakości usług społecznych, które mają odpowiadać na nowe potrzeby i wyzwania społeczne. Instytucje, stowarzyszenia, fundacje w ramach Partnerstwa Lokalnego będą ze sobą współpracować, wspierać siebie i inicjować nowe działania. Partnerstwo Lokalne zostało zainicjowane przez Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków a do jego podpisania zostali zaproszeni dyrektorzy lokalnych instytucji, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego.

List intencyjny podpisali:
Bolesław Chwarścianek – wójt gminy Czarnków,
Monika Piotrowska – zastępca wójta gminy Czarnków, Dyrektor CUS w gminie Czarnków,
Anna Grabarz – dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty,
Joanna Mudrak – dyrektor SP w Hucie,
Małgorzata Wylegała – dyrektor SP w Sarbi,
Sławomir Szymański – dyrektor SP w Jędrzejewie,
Katarzyna Jankowska – zastępca dyrektora SP w Gębicach,
Róża Wesołek – dyrektor SP w Romanowie,
Jarosław Idaś – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Bukowiec „Bukowisko”,
Michał Bielecki – przewodniczący koła 11 PZERiI w Kuźnicy Czarnkowskiej,
Angelika Kosicka-Skoczylas – Fundacja Trzecia Przestrzeń,
Dorota Skucińska – Fundacja Gębiczyn


Kolejne spotkania Partnerstwa Lokalnego przewidziano w I kwartale 2022 roku.

Skip to content