Profilaktyka w szkołach

W ramach zadania Edukacja Zdrowotna i Obywatelska finansowanego ze środków Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków w miesiącach marcu i kwietniu odbyły się kolejne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z czterech szkół podstawowych: w Gębicach, Kuźnicy Czarnkowskiej, Romanowie Dolnym oraz Sarbii.  Organizatorem działań jest Fundacja Trzecia Przestrzeń a zajęcia poprowadził zatrudniony przez nią zespół specjalistów – profilaktyków. Uczniowie klas 5 i 6 ze szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej, Romanowie Dolnym oraz Sarbii a wcześniej także ze szkoły podstawowej w Jędrzejewie mieli okazję uczestniczyć w programie opartym na grze profilaktycznej CUDER. Natomiast uczniowie szkoły podstawowej w Gębicach, Jędrzejewie oraz Kuźnicy Czarnkowskiej z klas 7-8 w programie profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów. Ze wsparcia zrealizowanego w ramach usługi społecznej polegającej na systemowej realizacji skutecznych programów profilaktyki zintegrowanej w szkołach, przeciwdziałających zachowaniom problemowym oraz promujących zdrowie psychiczne wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Czarnków skorzystało w sumie 244 uczniów oraz 98 rodziców i nauczycieli. Osoby uczestniczące w spotkaniach (zarówno młodzież, jak i dorośli) wysoko oceniły zaproponowane zajęcia a szkoły wyraziły chęć dalszej współpracy z zespołem Fundacji Trzecia Przestrzeń. Daje to nadzieję, iż zaproponowane w ramach współpracy z CUS rozwiązanie polegające na wdrożeniu i rozbudowie systemu wsparcia dzieci i młodzieży oraz rodziców
i wychowawców w oparciu o model oraz skuteczne programy profilaktyki zintegrowanej, będzie kontynuowane w przyszłych latach i na stałe wpisze się w harmonogram zajęć profilaktycznych realizowanych w szkołach na terenie gminy Czarnków.
Profilaktyka zintegrowana wywodzi się z nurtu szeroko rozumianej profilaktyki uniwersalnej. Obejmuje swoim oddziaływaniem zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych.

Odwołuje się ona do dwóch głównych strategii profilaktycznych – wzmacniania pozytywnego potencjału oraz zmniejszania skali zagrożeń.

Tak rozumiana profilaktyka wspomaga wychowanie, wzmacniając kluczowe czynniki chroniące dzieci i młodzież przed zagrożeniami a więc osoby z najbliższego otoczenia młodego człowieka – środowiska rodzinnego i szkolnego, pozytywne grupy rówieśnicze oraz własny system zdrowych przekonań, wartości i mądrych zasad. Działania realizowane w oparciu
o diagnozę środowiskową oraz systemowe, zintegrowane podejście, pozwalają ograniczać zachowania ryzykowne w szerokim zakresie profilaktyki uzależnień: od korzystania z alkoholu, narkotyków, dopalaczy, uzależnień behawioralnych związanych z hazardem oraz korzystaniem z internetu, przez ograniczanie agresji rówieśniczej, konfliktów z prawem, ryzykownych zachowań w sferze seksualności, do ograniczania skali depresji wśród nastolatków.

W perspektywie długofalowej, zintegrowane podejście do wychowania oraz profilaktyki przekłada się na zwiększanie bezpieczeństwa i dobrej atmosfery w szkole, ma również pozytywny wpływ na jakość relacji ze światem dorosłych – rodzicami i nauczycielami.

Skip to content