Zarządzenie Dyrektora CUS

ZARZĄDZENIE NR 8/2022 DYREKTORA CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE CZARNKÓW z dnia 9.05.2022 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert oraz udzielenia dotacji na na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków, (w okresie maj -grudzień 2022.

Zarządzenie Dyrektora

Skip to content