Przeciwdziałanie przemocy domowej – wybrane aspekty prawne.

Już po raz kolejny przedstawiciele instytucji pomocowych, służb mundurowych, sądu, prokuratury, szkół i przedszkoli z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego wzięli udział w spotkaniu dotyczącym tematyki związanej z przeciwdziałaniem przemocy domowej Konferencja metodyczna pod patronatem Fundacji FENIKS z udziałem prelegenta Daniela Mroza tym razem odbyła się w sali wiejskiej w Gajewie. Zorganizowana została przez CUS Czarnków , Gminną Komisję ds Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny w Gmina Czarnków. Poświęcona była nowym zagadnieniom wynikającym z przepisów ustawowych a także Lex Kamilek.Serdecznie dziękuję i gratuluję organizatorom profesjonalizmu a uczestnikom konferencji dziękuję za udział i wieloletnie budowanie partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemów związanych z przemocą domową wśród mieszkańców naszego powiatu. Dziękujemy również sołtysowi Panu Edwardowi Wichrowi za udostępnienie dali wiejskiej i miłe przyjęcie.

Skip to content