Konferencja “Tu, gdzie łączy się kultura z edukacją, profilaktyką, ekologią i pomocą społeczną.”

W środę 22 listopada mieliśmy wielką uroczystość, czyli  podsumowanie procesu wdrażania Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków. Odbyła się ona w formie konferencji, na którą zaprosiliśmy znamienitych gości, którzy wprowadzili nas w ten innowacyjny projekt.

Nasze spotkanie było podzielone na trzy części.

W pierwszej części Przewodnicząca Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Pani Barbara Sadowska poruszyła ważny temat  roli partnerstwa w kształtowaniu rynku usług społecznych w środowisku lokalnym.

Następnie Przedstawicielka Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pani Anna Kazorska– Starszy Inspektor Oddziału Programowania przedstawiła nam niezwykle cenne informacje na temat „Finansowania rozwoju centrów usług społecznych ze środków Unii Europejskiej”.

Kolejnym prelegentem była Zastępczyni Dyrektora ds. Strategicznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu  Pani Zofia Rutkowska, która opowiedziała nam o „Centrach Usług Społecznych w Wielkopolsce z perspektywy regionalnej”.

W kolejnym bloku przedstawicielka Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka/Koordynatorka projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków Pani Lidia Węsierska – Chyc oraz  Doradca prawny Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków Pan Rafał Jaworski, opowiedzieli nam o realnej zmianie w społeczności lokalnej, jaką daje Centrum Usług Społecznych.

Bardzo ważnym punktem konferencji było przemówienie Zastępcy Wójta Gminy Czarnków, jednocześnie Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków, Pani Moniki Piotrowskiej, która opowiedziała nam o rozwoju usług społecznych w Gminie Czarnków, oraz podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w działalność naszej instytucji.

Trzeci blok to zapoznanie zgromadzonych gości z naszymi działaniami.

Organizator Społeczności lokalnej, jednocześnie koordynator Wolontariatu w Gminie Czarnków, Pan Daniel Gołębiewski opowiedział nam o rozwijaniu wzajemnej pomocy w środowisku lokalnym.

Członek Zarządu Spółdzielni Socjalnej Równe Szanse, Pani  Paulina Wojciechowska opowiedziała o usłudze społecznej „Opieka wytchnieniowa”.

Prezes Fundacji „Gębiczyn” Pani Dorota Skucińska  wprowadziła nas w organizację usług społecznych takich jak „Reintegracja Społeczno Zawodowa”, usługi z zakresu kultury oraz „Mobilny Klub Seniora”.

Prezes zarządu Fundacji Trzecia Przestrzeń Pani Angela Kosicka Skoczylas, Wiceprezes zarządu Fundacji Trzecia Przestrzeń Pani Agnieszka Placha oraz Pan Jakub Placha, opowiedzieli o organizacji usługi społecznej „Lokalny Klub Rodzinny” oraz o „Edukacji zdrowotnej i obywatelskiej w szkołach i przedszkolach”

Przewodniczący Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów, Inwalidów w Kuźnicy Czarnkowskiej, Pan Michał Bielecki przybliżył nam działania „Stacjonarnego Klub Seniora”,

zaś Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Czarnkowie, Pani Monika Wesołek-Wolska opowiedziała nam o warsztatach psychologicznych dla dzieci i dorosłych.

Całe spotkanie była z nami  Pani Agnieszka Jaworska, która za pomocą techniki zapisu graficznego, graphic recording, przeniosła naszą konferencją  na tekst i obraz w czasie rzeczywistym.

Na zakończenie Wójt Gminy Czarnków Pan Bolesław Chwarścianek i Zastępca Wójta Gminy Czarnków Pani Monika Piotrowska, podziękowali wszystkim gościom za przybycie i zakończyli konferencję.

Skip to content