Spotkanie Partnerstwa Lokalnego w gminie Czarnków

W Centrum Praktyk Kulturalnych i Integracji Społecznej w Gębicznienie odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa Lokalnego w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków. Tym razem spotkanie było poświęcone usługom i ich realizacji. Fundacja Gębiczyn, Fundacja Trzecia Przestrzeń. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło nr 11 w Kuźnicy Czarnkowskiej oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i odnowy wsi Bukowiec „Bukowisko” zaprezentowały swoje dotychczasowe działania w ramach projektu CUS. Zebrani goście wysłuchali informacji o realizacji usług społecznych w gminie:

– oferty kulturalnej dla mieszkańców – Fundacja Gębiczyn i Stowarzyszenie „Bukowsko”,

– Lokalny Klub Rodzinny – Fundacja Trzecia Przestrzeń,

– edukacja zdrowotna i obywatelska w szkołach – Fundacja Trzecia Przestrzeń,

– Mobilny Klub Seniora – Fundacja Gębiczyn,

– Centrum Integracji Społecznej – Fundacja Gębiczyn,

– opieka wytchnieniowa – Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse”,

– Stacjonarny Klub Seniora – PZERiI koło nr 11 w Kuźnicy Czarnkowskiej,

– Gminne Centrum Wolontariatu „Pomagamy Razem” – koordynator Daniel Gołębiewski.

Wszystkim prezentacjom przysłuchiwał się profesora Marek Rymsza przewodniczący Rady ds. Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, twórca ustawy o Centrach Usług Społecznych oraz Anna Dudzik z Biura Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W spotkaniu wzięli udział również wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek oraz zastępca wójta gminy Czarnków Monika Piotrowska. Do Gębiczyna przyjechali również dyrektorzy gminnych i powiatowych placówek oświatowych. Spotkanie było okazją do podsumowania pierwszego roku funkcjonowania Centrum Usług Społecznych. Wyznaczenie kierunków dynamicznie rozwijających się usług społecznych, które mają być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy.

Partnerstwo Lokalne w Gminie Czarnków zostało zawiązane 3 grudnia 2021 roku.

Skip to content