II Kongres Centrów Usług Społecznych

W dniach 21-22 czerwca w Starachowicach odbył się II Kongres Centrów Usług Społecznych. Wydarzenie było inicjatywą Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka oraz Centrum Usług Społecznych w Starachowicach. W kongresie wzięli udział przedstawiciele CUS z całej Polski oraz delegacje z samorządów, które zamierzają utworzyć w sowich gminach centra usług społecznych .  Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków reprezentowały Agnieszka Gawrońska zastępca dyrektora CUS Czarnków oraz Iwona Ciechanowicz organizator społeczności lokalnej w CUS Czarnków.

Spotkanie to było swoistym podsumowaniem dotychczasowych działań w zakresie usług społecznych. Centra to  nowoczesna instytucja, która jak stwierdził profesor Marek Rymsza – twórca rozwiązań prawnych CUS: –  „…są odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, potrzebujemy coraz większego dostępu do usług społecznych. Coraz częściej dobrobyt obywateli w państwach jest mierzony dostępnością do usług społecznych. One przesądzają czy jest dobrostan, czy go brakuje. Mówimy tutaj o usługach, które są dostępne dla wszystkich w ramach systemu publicznego, są dostępne na poziomie lokalnym, samorządowym”.

Jednym z celów kongresu było przedstawienie dobrych praktyk, realizowanych w CUS. Przedstawicielki CUS Czarnków zaprezentowały jedna z usług – Lokalny Klub Rodzinny, prowadzony przez Fundację Trzecia Przestrzeń. Jest to usługa kierowana do rodzin z dziećmi do lat 5. To miejsce przyjazne, dające wsparcie i wiedzę młodym rodzicom, jak budować relacje z dzieckiem, jak kreatywnie spędzać razem czas. Co robić by rodzicielstwo było najważniejszym i dającym radość doświadczeniem. Przedstawione działa bardzo spodobały się uczestnikom kongresu, wywołały wiele pytań i pozytywnych ocen.

Uczestnictwo w kongresie to również możliwość rozmów, wymiany doświadczeń, poznanie dobrych praktyk realizowanych w całej Polsce. Organizatorzy zadbali również o możliwość zdobywania wiedzy, odbyły się warsztaty tematyczne i panele dyskusyjne.

Partnerami kongresu było: Forum Centrów Usług Społecznych, Instytut Rozwoju Profesji i Usług Społecznych, Powiat Starachowicki oraz Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Skip to content