Wolontariat- działamy!

Jednym z działań Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków jest organizowanie społeczności lokalnej. Takie przedsięwzięcia mają nie tylko urozmaicać codzienność, ale przede wszystkim zmieniać świadomość. Temu ma służyć wolontariat i powołanie Gminnego Centrum Wolontariatu w gminie Czarnków „Pomagamy Razem”.

W minionym tygodniu koordynator gminnego wolontariatu Daniel Gołębiewski oraz organizator społeczność lokalnej Iwona Ciechanowicz spotkali się z uczniami i opiekunami ze szkół podstawowych w gminie Czarnków. Rozmowy z młodymi ludźmi odbyły się w szkołach podstawowych w Kuźnicy Czarnkowskiej, Jędrzejewie, Sarbii, Gębicach, Romanowie Dolnym, Śmieszkowie i Hucie. Spotkania odbyły się również w szkołach ponadpodstawowych w czarnkowskim liceum ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Leśnych w Goraju. Dzieci i młodzież dowiedziały się czym jest wolontariat, dlaczego warto pomagać. Zaplanowano również pierwsze działania i spotkania. 4.10.2021 w Fundacji Gębiczyn odbędzie się spotkanie integracyjne.

Skip to content