Aktywni seniorzy w gminie Czarnków

Fundacja Gębiczyn i Klub Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej na zlecenie Centrum Usług
Społecznych w gminie Czarnków prowadzą zajęcia i aktywizują seniorów z gminy.


Prowadzone są zajęcia warsztatowe z różnych dziedzin. Seniorzy gotują, ćwiczą, uczą się
nowych rzecz. W czterech miejscowościach gminy- Jędrzejewie, Hucie, Sarbi i Romanowie Dolnym raz w tygodniu odbywają się zajęcia w ramach Mobilnego Klubu Seniora.


Prowadzone są zajęcia z terapii narracyjnej, warsztaty fotograficzne, zajęcia taneczne oraz trening nodric walking. Natomiast w Stacjonarnym Klubie Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej
systematycznie odbywają się warsztaty kulinarne i rękodzieła. Zaplanowano dwie wycieczki,
będą spotkania z diabetykiem i dietetykiem. Seniorzy nie ukrywają, ze takich zajęć i spotkań
bardzo im brakowało.

Skip to content