Wsparcie dla uchodźców

Podobnie, jak w całym kraju również w gminie Czarnków mieszkańcy gminy, szkoły, instytucje samorządowe bardzo intensywnie włączyły się w pomoc i wsparcie uchodźców wojennych z Ukrainy. Odbyła się zbiórka żywności w sklepie NETTO pod patronatem Pilskiego Banku Żywności. Przez dwa dni 11 i 12 marca udało się zebrać 860 kilogramów żywności i produktów drogeryjnych. Natomiast 13 marca w Czarnkowie odbył się koncert pod hasłem „Podaj rękę Ukrainie”. Było to wspólne przedsięwzięcie gminy Czarnków, miasta Czarnków, MOPS Czarnków, CUS w gminie Czarnków, MCK Czarnków. Gościem specjalnym był Karol Kus lider polsko-ukraińskiego zespołu „Taraka”, wystąpił Chór Męski Harmonia, Czarnkowska Orkiestra Dęta, Zbigniew Rolniczak oraz dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli miasta i gminy Czarnków. Podczas koncertu trwała zbiórka charytatywna i sprzedaż cegiełek na rzecz pod kijowskiej gminy Bojarka. Udało się zebrać ponad 17 tysięcy złotych. Zbiórka odbyła się pod patronatem Fundacji Gębiczyn przy udziale wolontariuszy Gminnego Centrum Wolontariatu” Pomagamy Razem” oraz harcerzy z Hufca ZHP Trzcianka, miejskich i gminnych urzędników oraz pracowników CUS Czarnków i MOPS Czarnków.

Na tym jednak nie kończą się działania na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Mieszkańcy gminy zechcieli przyjąć pod swój dach uchodźców. Dzieci i młodzież zaczynają naukę w gminnych szkołach. Trwa proces nadawania numeru pesel. Aby wyjaśnić szereg wątpliwości i pytań w poniedziałek 21.03 zorganizowano spotkanie integracyjno-informacyjne dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Czarnków oraz osób ich goszczących. Spotkanie odbyło się w Jędrzejewie. Wszystkie działania na terenie gminy Czarnków są koordynowane przez Urząd Gminy, Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków. Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom gminy, sołtysom za ogromne serce i wsparcie w tych trudnych dniach.

Zbiórka żywności w dniach 11-12.03.
Koncert charytatywny „Podaj rękę Ukrainie”
Karol Kus zaśpiewał słynną piosenkę z kijowskiego Majdanu „Podaj rękę Ukrainie”.
Jedno zdjęcie zastępuje 1000 słów.
Spotkanie z uchodźcami w Jędrzejewie 21.03.2022
Skip to content