Bojarka dziękuje gminie Czarnków

Od 24 lutego 2022 gmina Czarnków, samorządowcy, urzędnicy, pracownicy podległych gminie jednostek, sołtysi, radni a przede wszystkim mieszkańcy gminy bardzo aktywnie i ofiarnie włączyli się w organizację pomocy i wsparcia dla dotkniętej wojną Ukrainy. W gminie Czarnków ta pomoc przybrała celowany charakter. Poprzez wspólne partnerstwo z gruzińską gminą Martwili, gmina Czarnków nawiązała współpracę z ukraińską gminą Bojarka w obwodzie kijowskim. Właśnie dla tej gminy, jej mieszkańców po rozpoczęciu wojny prowadzone były różnorodne działania pomocowe. Zbiórki żywności, wysłanie transportu z pomocą humanitarną na Ukrainę wspólnie z gminami Odolanów i Puławy, koncert charytatywny, wspieranie i przyjmowanie uchodźców wojennych przez mieszkańców gminy Czarnków, finansowe i materialne zaangażowanie, podpisanie porozumienia o współpracy . Za te działania w poniedziałek 9 maja podziękowano przedsiębiorcom, radnym, sołtysom.

Były to szczególne podziękowania bo wraz z Wójtem gminy Bolesławem Chwarściankiem, Zastępcą Wójta gminy Moniką Piotrowską, podziękowania składała Wice Mer Bojarki Tatyana Kochkova.

Podziękowano samorządowcom z Odolanowa – burmistrzowi Marianowi Janickiemu, oraz radnym Rady Gminy Odolanów Eugeniuszowi Jakubiakowi i Grzegorzowi Freischer.

Mer Bojarki podziękowała również firmom działającym na terenie gminy i miasta Czarnków, które wsparły gminę Bojarka finansowo i rzeczowo. Podziękowania otrzymały przedsiębiorstwa: Steico, Now-Bud, Komat, Viabud, Rol-Big, Vox, Seaking, Rejonowy Związek Spółek Wodnych, Eco Inwest, Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Drukarnia Interak, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło w Kuźnicy Czarnkowskiej, Paweł Banasiak Prywatna Praktyka Lekarska, Dora Metal, Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Fundacji Gębiczyn, Tartak – Stolarnia Kruszewo, Promotech, oraz radni Rady Gminy Czarnków i sołtysi czarnkowskich sołectw.

Rodzaj szczególnych podziękowań przekazali najmłodsi – przedszkolaki z Gębic oraz Dawid Dziedzic wykonując piosenkę Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”.

Skip to content