Szkolenie wolontariuszy

Dzień Aktywnego Wolontariatu za nami. Spotkanie odbyło się 27 maja w siedzibie Fundacji Gębiczyn. Dzieci i młodzież z gminnych szkół uczestniczyły w szeregu szkoleń, które podniosłych ich kompetencje i umiejętności w działaniach wolontaryjnych. Daniel Gołębiewski oraz Maria Homan z Fundacji Anny Wirskiej „Dar Szpiku” prowadzili szkolenie ogólne z wolontariatu. Jarosław Idaś uczył wolontariuszy, jak fotografować prawidłowo wydarzenia. Kamil Januszewski prowadził zajęcia wokalne oraz uczył wszystkich uczestników spotkania tańca integracyjnego belgijka, natomiast uczniowie z Edukacji Lubasz prowadzili zajęcia animacyjne czyli malowanie twarzy, wykonywanie zabawek z balonów, zaplatanie kolorowych warkoczyków oraz zabawy z chustą klanza. Spotkanie miało również wymiar integracyjny. Poznawanie się wolontariuszy, wspólna praca, działania są niezbędne by realizować zadania, które wolontariat w gminie postawił sobie za cel. Są to wspomaganie społeczności lokalnej, wspieranie jej w różnych przedsięwzięciach takich jak zbiórki charytatywne, festyny w sołectwach, organizowanie działań promujących ideę wolontariatu. Na koniec spotkania zastępca wójta gminy Czarnków Monika Piotrowska wręczyła podziękowania instruktorom prowadzącym zajęcia. Natomiast każdy z uczestników otrzymał drobny upominek w podziękowaniu za zaangażowanie i pracę.

Działania Gminnego Centrum Wolontariatu „Pomagamy Razem” odbywają się w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków jest realizowany w projekcie pilotażowym MPiPS, finansowany ze środków UE z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content