Ogłoszenia i komunikaty

office, startup, business-594132.jpg

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie t.j. Dz.U. 2023 poz. 571 ze zm.). Otwarty konkurs ofert jest […]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków Read More »

Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków

Z wielką radością informujemy, iż 26.02 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków” Całkowita wartość projektu 4 969 248,46 Kwota dofinansowania 4 718 375,46 Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług dla minimum 1392 mieszkańców Gminy Czarnków, w okresie

Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków Read More »

Skierowania do programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Informujemy, że od dnia 19.02.2024r. osoby i rodziny zainteresowane otrzymaniem żywności w ramach  programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 mogą zgłaszać się do Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków, ul. Rybaki 3 wraz  z aktualnymi zaświadczeniami o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia w celu wydania skierowania do programu przez pracownika

Skierowania do programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową Read More »

Zarządzenie nr 17/23 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru  partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne (ogłoszenie nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23). Zarządzenie w załączeniu.

Zarządzenie nr 17/23 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. Read More »

Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków zaprasza do składania ofert przez  potencjalnych partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne. Dokumentacja w załączeniu

Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu Read More »

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej  Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań dotyczących świadczenia usług społecznych w zakresie kultury w 2023 roku dla mieszkańców Gminy Czarnków. Dokumentacja w załączeniu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej. Read More »

ZARZĄDZENIE NR 09/2023 z dnia 21.03.2023 -ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych w zakresu kultury w roku 2023 dla mieszkańców Gminy Czarnków.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.). Otwarty konkurs ofert jest realizowany i finansowany

ZARZĄDZENIE NR 09/2023 z dnia 21.03.2023 -ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych w zakresu kultury w roku 2023 dla mieszkańców Gminy Czarnków. Read More »

Zarządzenie nr 05/2023 z dnia 07 lutego 2023r – otwarty konkurs ofert na realizację usług społecznych z zakresu kultury w 2023 roku.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie usługi społeczne z zakresu kultury w 2023 roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 ze zm.).

Zarządzenie nr 05/2023 z dnia 07 lutego 2023r – otwarty konkurs ofert na realizację usług społecznych z zakresu kultury w 2023 roku. Read More »

Skip to content