Mobilny Klub Seniora

Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na korzystanie z usługi Mobilny Klub Seniora.

Mobilny Klub seniora będzie działał w 5 miejscowościach gminy Czarnków( Huta, Sarbia, Jędrzejewo, Romanowo Górne, Ciszkowo). Liczba osób objętych wsparciem: co najmniej 50 osób

Mobilne Kluby seniora to miejsce spotkań osób starszych. Przeciwdziałają osamotnieniu i marginalizacji seniorów. W klubach seniora wsparciem obejmowane są osoby niesamodzielne, możliwe jest prowadzenie zajęć mających na celu:

zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);

zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;

działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu);

prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua – aerobik itp.;

tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego;

poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;

poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii;

poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Koordynator indywidualnych planów usług społecznych, Mobilny Klub Seniora:

Zbigniew Faligowski – 67 253 02 91 wew. 26 lub 28 lub 800 399 343

Dofinansowanie projektu Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

Skip to content