Centrum Usług Społecznych ogłasza nabór na korzystanie z usługi Stacjonarny Klub Seniora.

Stacjonarny Klub Seniora funkcjonował będzie w budynku Klubu Seniora w Kuźnicy Czarnkowskiej,

gdzie spotykać się będzie grupa 40 starszych osób, dzięki czemu nie będą się czuły samotne i zmarginalizowane.

W klubie seniora możliwe jest prowadzenie zajęć mających na celu:

zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);

zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;

działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z Internetu);

prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua – aerobik itp.;

tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w trudnościach życia codziennego;

poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;

poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii;

poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

Koordynator indywidualnych planów usług społecznych, Stacjonarny Klub Seniora:

Weronika Ostromecka – 67 253 02 91 wew. 26 lub 28 lub 880 399 369

Dofinansowanie projektu Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

#FunduszeUE#FunduszeEuropejskie

Skip to content