Gmina Czarnków nagrodzona

„Wielkopolska Otwarta Na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny” to konkurs organizowany po raz pierwszy przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Jest to konkurs, który dokonuje przeglądu inicjatyw samorządów lokalnych skierowanych do organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń. Są to działania pomagające wykorzystać społeczny potencjał w poprawie jakości życia mieszkańców danej gminy. Właśnie za takie działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej podejmowane w latach 2019-2022,    
27 września Wójt gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek odebrał nagrodę za rozwijanie ekonomii społecznej.  Prócz gminy Czarnków nagrody odebrali samorządowcy z Rogoźna, Koźmina Wielkopolskiego oraz Piły, wyróżniono 7 gmin.  

Skip to content