Więcej profilaktyki

Od maja tego roku Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków oferuje nową usługę, skierowaną zarówno do dzieci jak i dorosłych. Realizowana ona jest pod wspólnym hasłem warsztatów z profilaktyki zachowań ryzykownych. Dzieci w wieku przedszkolnym, z klas I-III oraz uczestnicy zajęć w świetlicach środowiskowych mogą korzystać z warsztatów z profilaktyki uniwersalnej. Ich zadaniem ma być nabywanie umiejętności wczesnego rozpoznawania przez same dzieci sytuacji trudnych i im zagrażających. Co ważne podczas takich spotkań dzieci uczą się jak reagować na zagrożenie i jak prosić o pomoc osoby dorosłe. Pierwsze takie warsztaty odbyły się w Przedszkolu w Gębicach oraz Szkole Podstawowej w Romanowie Dolnym. Autorem cyklu zajęć i prowadzącą jest dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czarnkowie Alicja Wesołek – Wolska. Uzupełnieniem oferty warsztatów dla dzieci jest Szkoła dla Rodziców. Jest to cykl szkoleń pod wspólnym tytułem „Wychowywać to kochać. Zajęcia są skierowane do rodziców i wychowawców.

Warsztaty profilaktyczne w szkołach, przedszkolach i świetlicach środowiskowych odbywają się w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków jest realizowany w projekcie pilotażowym MPiPS, finansowany ze środków UE z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Skip to content