Gminny zjazd Kół Gospodyń Wiejskich

Na początku lipca  w Sarbi odbył się I zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w gminie Czarnków. Organizatorami zjazdu było Koło Gospodyń Wiejskich Sarbia-Sarbka, Sołectwo Sarbia oraz Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków. Celem zjazdu była integracja kół gospodyń wiejskich działających w gminie Czarnków,  wzajemne poznanie się  lokalnych środowisk. Wymiana informacji i doświadczeń związanych z działalnością KGW. Ważnym elementem spotkania była też wymiana informacji, jak pozyskiwać środki z różnych programów  na swoje pomysły i działania. W zjeździe wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z Huty, Romanowa Dolnego, Jędrzejewa, Mikołajewa, Sarbi-Sarbki, Gajewa oraz gościnie przyjechało Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik z gminy Trzcianka. Była też możliwość wspólnej zabawy, podczas konkurencji sprawnościowych takich jak, ubijanie białka kurzego na czas, zawiązywanie krawata, ułożenie przyśpiewki o swoim kole, czy oddzielanie kaszy od ryżu. Było dużo śmiechu i okazja do integracji. Każdy kto przyszedł tego dnia na spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich mógł skosztować pysznych wyrobów proponowanych przez koła, były też atrakcje dla dzieci, zamek dmuchany, wata cukrowa, popcorn oraz zabawy animacyjne proponowane przez wolontariuszy z Gminnego Centrum Wolontariatu „Pomagamy Razem”, oraz KGW Mikołajewo. I Zjazd KGW w gminie Czarnków był też okazją do obejrzenia przedstawienia, które było efektem pracy seniorów podczas zajęć w ramach Mobilnego Klubu Seniora w Sarbi i Hucie. Pod kierownictwem Lidii Albin powstało przedstawienie „Klimakterium”. Zajęcia w Mobilnym Klubie Seniora odbywają się w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków. Na koniec wydarzenia strażacy z OSP Sarbia-Sarbka zafundowali dzieciom wyczekiwaną atrakcję – kąpiel w pianie.

Skip to content