MKS sposobem na nudę!

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków to projekt, który umożliwia poszerzenie zakresu i dostępności usług społecznych. Skorzystali na tym między innymi seniorzy z gminy Czarnków po przez zajęcia w Mobilnym Klubie Seniora. Usługę tę realizuje na zlecenie CUS Fundacja Gębiczyn. Raz w tygodniu seniorzy mają możliwość rozwijać swoje pasje, zainteresowania, uczyć się nowych rzeczy. Zajęcia prowadzone są w czterech miejscowościach – Jędrzejewie, Sarbi, Hucie i Romanowie Górnym. Są to terapia narracyjna prowadzona przez Lidię Albin, zajęcia fotograficzne nauka pozowania do portretów – prowadzi te zajęcia Tomasz Pierzgalski. Terapię z elementami tańca prowadzi Ewa Pierzgalska a treningi  nordic walkingu raz w tygodniu prowadzi Krzysztof Wieczorek. Zajęcia w Mobilnym Klubie Seniora cieszą się dużą popularności. Uczestnicy z niecierpliwością czekają na kolejne spotkania. Mobilny Klub Seniora jest przede wszystkim miejscem aktywizacji i sposobem na rozwój osób 60+.

Projekt Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków jest realizowany w ramach pilotażowego projektu MPiPS, finansowany ze środków UE z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

trening nordic walking
zajęcia poprawiające koncentrację i kreatywność
terapia narracyjna, zabawa słowem
zajęcia taneczne
Skip to content