Oferty pod okiem komisji

W dniu 27 lipca 2021 w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Czarnkowie odbyło się posiedzenie komisji konkursowej. Oceniła ona oferty nadesłane do otwartego konkursu na realizację usług społecznych dla mieszkańców gminy Czarnków. Pięcioosobowa komisja pochyliła się nad siedmioma ofertami, które złożyło pięć podmiotów. Dotyczyły one wsparcia dla osób z chorobami onkologicznymi, utworzenia Stacjonarnego Klubu Seniora, edukacji zdrowotnej i obywatelskiej w szkołach, wsparcia rodzin z dziećmi do 5 roku życia, oferty kulturalnej dla mieszkańców oraz mobilnych zajęć dla seniorów.

Skip to content