Ogłoszenie o zamówieniu – usługi opieki wytchnieniowej

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie opieki wytchnieniowej dla klientów Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków wraz z załącznikami:

– Specyfikacja Warunków Zamówienia

– Formularz oferty

– Oświadczenie z art. 125 PZP

– Wykaz zamówień

– Wykaz kadry

– Projektowane zapisy umowy

Skip to content