Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków

Z wielką radością informujemy, iż 26.02 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu „Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków”

Całkowita wartość projektu 4 969 248,46

Kwota dofinansowania 4 718 375,46

Celem projektu jest zwiększenie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług dla minimum 1392 mieszkańców Gminy Czarnków, w okresie 3 lat do końca 2026r.

W ofercie znajdą się:

Usługi skierowane do osób starszych i osób z niepełnosprawnością

 • Opieka wytchnieniowa
 • Stacjonarny i Mobilny Klub Seniora
 • Asystent osoby z niepełnosprawnością

Usługi skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym:

 • Centrum Integracji Społecznej
 • Mieszkanie wspomagane

Usługi skierowane do rodzin z dziećmi – Partner

 • Lokalny Klub Rodzinny
 • Edukacja profilaktyczna

Usługi skierowane do rodzin z dziećmi – Lider

 • Edukacja profilaktyczna – Warsztaty
 • Edukacja profilaktyczna – zajęcia dla dzieci w szkołach, przedszkolach i świetlicach socjoterapeutycznych
 • Pomoc psychologiczna
 • Organizowanie Społeczności Lokalnej jako otoczenie wyżej wymienionych grupo docelowych.

Dofinansowanie projektu Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Skip to content