Wkraczanie w dojrzałość

Fundacja Trzecia Przestrzeń na zlecenie Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków realizuje usługę Edukacja zdrowotna w szkołach. Uczniowie szkół podstawowych w Kuźnicy Czarnkowskiej i Jędrzejewa mają za sobą już pierwsze dwudniowe warsztaty Archipelag skarbów.

Spotkanie odbyło się w dniach 27 i 28 września w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Czarnkowskiej. Archipelag Skarbów jest programem rekomendowanym przez MEiN a adresowany do młodzieży w wieku 14-16 lat. Zawiera elementy profilaktyki uniwersalnej czyli wzmacnia i promuje pozytywne postawy i zachowania prozdrowotne oraz selektywnej – zachęca i motywuje do zmiany postaw i unikania zachowań ryzykownych.

Uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii oraz do czekania z kontaktami seksualnymi aż do dorosłości.

Jeden moduł takie spotkania to nie tylko warsztaty dla młodzieży. Trenerzy spotykają się też z rodzicami i radami pedagogicznymi, tak by ważnymi treściami objąć całe środowisko młodego człowieka – szkołę i dom. Kolejne spotkania warsztatowe tym razem z klasami młodszymi. Dla nich przygotowano zajęcia w ramach programu Cuder.

Jest to grupowa gra profilaktyczna , która wprowadza młode osoby w refleksję nad kluczowymi zagadnieniami dotyczącymi znaczenia i wartości bycia człowiekiem – osobą, celowości i sensu życia oraz umiejętnego zarządzania swoim rozwojem – wewnętrzną integracją i równomiernym rozwojem (poczuciem tożsamości i sprawczości) w pięciu kluczowych sferach: ciała, umysłu, ducha, emocji i relacji. Program, jako program profilaktyki uniwersalnej jest zintegrowany z programem Archipelag Skarbów.

Skip to content