Klub Rodziny – edukacja i radość

Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków proponuje mieszkańcom gminy różnorodne działania, jedno z nich jest skierowane do rodzin z dziećmi do lat 5 to Lokalny Klub Rodziny. Proponuje on rodzicom innowacyjną usługę społeczną. Polega ona na prowadzeniu różnorodnych warsztatów dla dzieci, które rozwijają je społecznie, sensorycznie, emocjonalnie. Podczas zajęć rodzice są wyposażani w umiejętności i kompetencje rodzicielskie. Zajęcia są tak realizowane by więź i relacje po między rodzicem i dzieckiem była pogłębiana. Co ważne warsztaty te są również kapitalnym przygotowaniem do rozpoczęcia edukacji dziecka w żłobku lub przedszkolu.

Prowadzący zajęcia to doświadczeni specjaliści, którzy podczas spotkań dbają o:

  • budowanie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery zaufania;
  • rozpoznawanie potrzeb rodzin;
  • wsparcie w budowaniu i wzmacnianiu więzi między rodzicem a dzieckiem;
  • przygotowanie bezpiecznej i inspirującej przestrzeni dla małych dzieci i ich rodziców;
  • przygotowanie dla rodzin różnorodnej oferty, adekwatnej do ich aktualnych oczekiwań i możliwości;
  • wspieranie tożsamości rodziców małych dzieci oraz rozwijanie kompetencji rodzicielskich;
  • wspieranie w okresie ciąży i po porodzie;
  • wzmacnianie poczucia pewności w nowej roli – roli rodzica małego dziecka;
  • zwiększenie liczby kontaktów i wymiany doświadczeń między rodzicami;
  • budowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz najbliższym otoczeniem rodzin.
Skip to content