Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2004, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków z 2022 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Skip to content