ZARZĄDZENIA
Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków

Zapytanie numer 01/CUS/2024 dotyczące wyboru wykonawcy obsługi prawnej projektu.

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków zaprasza do składania ofert dotyczących obsługi prawnej projektu: „Paleta Pokoleń – kompleksowy system usług społecznych w gminie Czarnków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Zarządzenie nr 17/2023 z dnia 6 lipca 2023r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Załączniki:

Ogłoszenie dotyczące wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu

Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków zaprasza do składania ofert przez potencjalnych partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków zaprasza do składania zgłoszeń kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań dotyczących świadczenia usług społecznych w zakresie kultury w 2023 roku dla mieszkańców Gminy Czarnków.

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 09/2023 z dnia 21 marca 2023r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych w zakresu kultury w roku 2023 dla mieszkańców Gminy Czarnków

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań dotyczących świadczenia usług społecznych w zakresie kultury w 2023 roku dla mieszkańców Gminy Czarnków.

Załączniki:

Zarządzenie nr 05/2023 z dnia 07 lutego 2023r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych w roku 2023 dla mieszkańców Gminy Czarnków.

Załączniki:

Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 23 listopada 2022r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych w roku 2023 dla mieszkańców Gminy Czarnków.

Załączniki:

Zarządzenie nr 8/2022 z dnia 09 maja 2022r.

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków, (w okresie maj – grudzień 2022)

Załączniki:

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej z dnia 14 kwietnia 2022r.

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2004, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej.

Załączniki:

Zarządzenie nr 6/2022 z dnia 06 kwietnia 2022r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków.

Załączniki:

Zarządzenie nr 35/2021 z dnia 05 sierpnia 2021r.

W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków

Załączniki:

Zarządzenie nr 33/2021 z dnia 02 lipca 2021r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań dotyczących świadczenia usług społecznych dla mieszkańców Gminy Czarnków

Załączniki:

Skip to content