Zarządzenie nr 17/23 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.

Ogłoszenie o dokonaniu wyboru  partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne (ogłoszenie nr FEWP.06.13-IZ.00-003/23).

Zarządzenie w załączeniu.

Skip to content