Harmonogram usług społecznych

Harmonogram usług CUS wrzesień 2023 r.

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
         
Nazwa Beneficjenta: Gmina Czarnków     
Nr projektu: POWR.02.08.00-00-0079/20     
Tytuł projektu: Centrum Usług Społecznych w Gminie Czarnków    
         
Lp.Rodzaj wsparcia/ działania (w przypadku szkoleń, spotkań, posiedzeń – dokładna nazwa szkolenia)Data udzielania wsparcia / działaniaGodziny udzielania wsparcia / działaniaDokładny adres realizacji wsparcia / działania Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) / osoby do kontaktu w sprawie wydarzenia/działaniaPlanowana liczba uczestnikówCzy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działań na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli Tak, należy podać adres strony www.Czy przekazano harmonogram udzielania wsparcia z wykorzystaniem systemu SL2014 (TAK/NIE)? Należy podać datę przesłania harmonogramu do IP poprzez SL
1Mobilny Klub Seniora 05.wrz16.30-18.30/rękodziełoSala wiejska w Jędrzejewie Fundacja Gębiczyn14www.cus.ugczarnkow.pl 
05.wrz16.30-18.30/zajęcia sprawnościoweSala wiejska w Romanowie G Fundacja Gębiczyn6
05.wrz16.30-18.30/makramaSala wiejska w SarbiiFundacja Gębiczyn14
12.wrz16.30-18.30/ćwiczenia dla umysłusala wiejska HucieFundacja Gębiczyn14
12.wrz16.30-18.30/zajęcia sprawnościoweSala wiejska w Jędrzejewie Fundacja Gębiczyn14
12.wrz16.30-18.30/rękodziełoSala wiejska w Romanowie G Fundacja Gębiczyn6
13.wrz16.30-18.30/nordic walkingSala wiejska w SarbiiFundacja Gębiczyn14
19.wrz16.30-18.30/zajęcia sprawnościoweSala wiejska w HucieFundacja Gębiczyn14
19.wrz16.30-18.30/makramaSala wiejska w Jędrzejewie Fundacja Gębiczyn14
19.wrz16.30-18.30/ćwiczenia dla umysłuSala wiejska w SarbiiFundacja Gębiczyn14
20.wrz16.30-18.30/nordic walkingSala wiejska w Romanowie G Fundacja Gębiczyn6
27.wrz16.30-18.30/nordic walkingsala wiejska w HucieFundacja Gębiczyn14
2Centrum Integracji Społecznejdni robocze7.00-13.00Gębiczyn 24, 64-700 CzarnkówFundacja Gebiczyn8
 Lokalny Klub Rodzinny04.wrz11.30 -13.00/lulankiul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12 
04.wrz13.00 -14.00/konsult. indyw. dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
04.wrz16.00 -17.30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
05.wrz8.45 -10.30/klub przedszkolakaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
05.wrz11.00 -12.30/bawialnia dla najmłodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
05.wrz16.00 -17.30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
06.wrz9.00 -10.30/bawialnia dla młodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
06.wrz11.00 -12.30/bawialnia dla młodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
06.wrz16:00-17:30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
07.wrz11.00 -15.00/konsultacje dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
08.wrz11.00 -15.00/konsultacje dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
11.wrz11.30 -13.00/lulankiul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
11.wrz13.00 -14.00/konsult. indyw. dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
11.wrz16.00 -17.30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
12.wrz8.45 -10.30/klub przedszkolakaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
12.wrz11.00 -12.30/bawialnia dla najmłodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
12.wrz16.00 -17.30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
13.wrz9.00 -10.30/bawialnia dla młodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
13.wrz11.00 -12.30/bawialnia dla młodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
13.wrz16:00-17:30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
14.wrz11.00 -15.00/konsultacje dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
15.wrz11.00 -15.00/konsultacje dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
18.wrz11.30 -13.00/lulankiul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
18.wrz13.00 -14.00/konsult. indyw. dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
18.wrz16.00 -17.30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
19.wrz8.45 -10.30/klub przedszkolakaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
19.wrz11.00 -12.30/bawialnia dla najmłodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
19.wrz16.00 -17.30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
20.wrz9.00 -10.30/bawialnia dla młodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
20.wrz11.00 -12.30/bawialnia dla młodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
20.wrz16:00-17:30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
21.wrz11.00 -15.00/konsultacje dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
22.wrz11.00 -15.00/konsultacje dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
25.wrz11.30 -13.00/lulankiul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
25.wrz13.00 -14.00/konsult. indyw. dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
25.wrz16.00 -17.30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
26.wrz8.45 -10.30/klub przedszkolakaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
26.wrz11.00 -12.30/bawialnia dla najmłodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
26.wrz16.00 -17.30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
27.wrz9.00 -10.30/bawialnia dla młodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
27.wrz11.00 -12.30/bawialnia dla młodszychul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
27.wrz16:00-17:30/bawialnia ogólnaul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
28.wrz11.00 -15.00/konsultacje dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
29.wrz11.00 -15.00/konsultacje dla rodzinul. Ogrodowa 21, 64-700 CzarnkówFundacja Trzecia Przestrzeń12
4Stacjonarny Klub Seniora05.wrz17.00/zajęcia sportoweKlub Seniora- ul. Szkołna 10, Kuźnica Czarnkowska PZERiI30
11.wrz18.00/kino Andrea RieuMCK CzarnkówPZERiI30
12.wrz17.00/zajęcia sportoweKlub Seniora- ul. Szkołna 10, Kuźnica Czarnkowska PZERiI30
19.wrz17.00/spotkanie integracyjneKlub Seniora- ul. Szkołna 10, Kuźnica Czarnkowska PZERiI30
26.wrz15.00/warsztaty kulinarneKlub Seniora- ul. Szkołna 10, Kuźnica CzarnkowskaPZERiL30
 sobotywieczorki taneczneKlub Seniora- ul. Szkołna 10, Kuźnica Czarnkowska PZERiI30
5Prowadzenie warsztatów dla uczniów z profilaktyki zachowań ryzykownych/ konsultacje dla rodziców i nauczycieli11.wrz15:30-17:30Świetlica środowiskowa w WalkowicachMonika Wesołek-Wolska 12
13.wrz15:30-17:30Świetlica środowiskowa w WalkowicachMonika Wesołek-Wolska 12
15.wrz17:00-19:00 Świetlica środowiskowa w WalkowicachMonika Wesołek-Wolska 12
18.wrz15:30-17:30Świetlica środowiskowa w WalkowicachMonika Wesołek-Wolska12
22.wrz8:00-10:00Szkoła Podstawowa w JędrzejewieMonika Wesołek-Wolska12
29.wrz10:10-12:10Szkoła Podstawowa w JędrzejewieMonika Wesołek-Wolska12
25.wrz17:00-19:00Szkoła Podstawowa w JędrzejewieMonika Wesołek-Wolska12
6Prowadzenie warsztatów
dla dorosłych
12.wrz16.00-20.00Szkoła Podstawowa w GębicachMonika Wesołek-Wolska 12 
19.wrz16.00-20.00Szkoła Podstawowa w GębicachMonika Wesołek-Wolska 12
21.wrz16.00-20.00Szkoła Podstawowa w JędrzejewieMonika Wesołek-Wolska 12
26.wrz16.00-20.00Szkoła Podstawowa w GębicachMonika Wesołek-Wolska 12
27.wrz16.00-20.00Szkoła Podstawowa w JędrzejewieMonika Wesołek-Wolska 12
7Edukacja zdrowotna i obywatelska w szkołach11.wrz8.00-13.00Szkoła Podstawowa w GębicachJakub Placha 
12.wrz8.00-13.00Szkoła Podstawowa w GębicachJakub Placha 
13.wrz8.00-13.00Szkoła Podstawowa w Gębicach Jakub Placha 
18.wrz8.00-13.00szkoła Podstawowa w Kuźnicy CzarnkowskiejJakub Placha 
19.wrz8.00-13.00Szkoła Podstawowa w JędrzejewieJakub Placha 
20.wrz8.00-13.00Szkoła Podstawowa w JędrzejewieJakub Placha 
25.wrz8.00-13.00Szkoła Podstawowa w JędrzejewieJakub Placha 
8Poradnictwo psychologicznedyżury w każdy czwartek16.00-19.00CUS ul. Rybaki 3 64-700 CzarnkówMarta Kasperczak  
         
  …………………………………………………………. ……………………………………………………………………..
  Data i podpis osoby sporządzającej Data i podpis osoby zatwierdzającej
         
         
Skip to content