LKR innowacyjna usługa społeczna

Lokalny Klub Rodzinny to jedna z usług proponowanych mieszkańcom gminy Czarnków w ramach projektu Centrum Usług Społecznych. Jest ona dedykowania rodzicom i dzieciom od urodzenia do 5 roku życia. To zajęcia, których celem jest budowanie relacji, pogłębianie więzi po między dzieckiem a rodzicem. Nauka różnorodnych zabaw i zajęć z dzieckiem a także w razie koniczności wsparcie i konsultacja ze specjalistami. W Lokalnym Klubie Rodzinnym odbywają się cztery rodzaje zajęć: lulanki, bawialnia dla dzieci najmłodszych, bawialnia dla dzieci młodszych oraz Klub Przedszkolaka. Usługę tę na zlecenie Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków realizuje Fundacja Trzecia Przestrzeń.

Projekt Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków jest realizowany w ramach pilotażowego projektu MPiPS, finansowany ze środków UE z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Dzieci poznają świat dźwięków
LKR proponuje zajęcia sensoryczne
Podczas zajęć dzieci są też przygotowywane do roli przedszkolaka.
Dzieci na zajęciach poznają świat między innymi przez dotyk
Skip to content