Uniwersytet Obywatelski w gminie Czarnków

Uniwersytet Obywatelski to forma integrowania społeczności lokalnej polegająca na proponowaniu różnych form edukacji, wiedzy obywatelskiej czy umiejętności. Jest ona realizowana w ramach projektu Centrum Integracji Społecznej w gminie Czarnków. Na każde spotkanie zapraszany będzie gość, który podzieli się wiedzą z różnych dziedzin życia. Podczas pierwszego spotkania gościem był dr hab. Dariusz Iżycki. Onkolog, profilaktyk, prezes Fundacji Otulina. Spotkanie było poświęcone profilaktyce onkologicznej i  czynnikom, jakie powodują zachorowania na nowotwory.

Najważniejszym punktem każdego spotkania było uświadomienie  obecnym na spotkaniu, że każdy z nas może zrobić dla swojego zdrowia wiele by uniknąć zachorowania. Dariusz Iżycki mówił między innymi, że bardzo ważna jest aktywność fizyczna – przynajmniej 3 razy w tygodniu po 30 minut. Kluczowym elementem zapobiegania jest dieta ta zdrowa, racjonalna, pełna warzyw, owoców, białego mięsa, ryb i produktów z dużą zawartością błonnika. Spotkania odbyły się w Zofiowie i Romanowie Górnym.

Projekt Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków jest realizowany w ramach pilotażowego projektu MPiPS, finansowany ze środków UE z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202

Spotkanie z dr hab. Dariuszem Iżyckiem w Zofiowie.
Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Centrum Usług Społecznych w gminie Czarnków
Najważniejsza jest profilaktyka, dieta i aktywność fizyczna.
Uczestnicy spotkania w Romanowie Górnym
Skip to content